Vormingen

Bijvoorbeeld: 23/01/2019

Bijvoorbeeld: 23/01/2019

Goede hoofdverpleegkundigen en leidinggevenden zijn onmisbaar in de zorg. Zij vormen de schakel tussen het management en de uitvoering van de zorg én zij zijn de motor en de spil van het team. Leidinggevenden sturen hun medewerkers aan: ze stimuleren, inspireren en motiveren. Goede hoofdverpleegkundigen verhogen de motivatie, de betrokkenheid, de prestaties en de productiviteit van hun team. Zo beïnvloeden zij rechtstreeks de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de zorg aan patiënten, klanten en bewoners. 
De kaderopleiding Nursing biedt cursisten een...

Wanneer? 25/09/2017 tot 30/06/2019
Waar? CVO Lethas, Campus Vergote Vergote square 43 / Fr. Pelletierstraat 100 1030 Brussel

Situering

Als belangrijkste doelstelling willen we kwaliteitsvolle jaren toevoegen aan het leven van ouderen en hen ondersteunen in hun zelfstandige taken. We streven hierbij naar zorg op maat in de vertrouwde thuisomgeving maar ook in een residentiële zorgverleningscontext.
Dankzij dit postgraduaat verwerf je de nodige competenties om deze uitdagingen aan te gaan.

Doel

Het postgraduaat Ouderenzorg is een sterk praktijkgerichte opleiding die je helpt de juiste competenties te ontwikkelen om kwaliteitsvolle zorg te...

Wanneer? 14/09/2018 tot 22/03/2019
Waar? Odisee - Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 9320 Aalst

Postgraduaat Palliatieve zorg

​Situering

Palliatieve zorg betekent een intense zorg voor mensen in een onomkeerbaar stadium van hun ziekte, ze hebben geen kans meer op genezing. Als zorgverlener in een residentiële of thuissetting is het belangrijk om te kunnen bijdragen aan het comfort en de levenskwaliteit van een zorgvrager en zijn naasten in deze laatste levensfase.

Doel

Het postgraduaat Palliatieve zorg is een sterk praktijkgerichte opleiding die je helpt om de...

Wanneer? 20/09/2018 tot 02/05/2019
Waar? Odisee Campus Brussel Warmoesberg 26 1000 Brussel

Het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid (LIGB) van de KU Leuven startte in 2017 met een nieuwe meerdaagse opleiding rond “Peer Support for Second Victims” (PS4SV).

Na een succesvolle eerste reeks organiseren we deze opleiding PS4SV in 2018-2019 opnieuw met een vernieuwd programma.

Waarom?

Uit recent onderzoek blijkt dat één op tien medewerkers in de voorbije zes maanden betrokken was bij een patiëntveiligheidsincident. Deze “Second Victims” hebben een hoger risico op burnout en medicatiegebruik. Zeker de helft van hen is angstig,...

Wanneer? 24/09/2018, 19/11/2018, 14/01/2019, 18/02/2019, 06/05/2019
Waar? Faculty club, Leuven

Gespecialiseerde voetzorg (Podotherapie)

Een gespecialiseerd voetverzorger doet méér dan basis en esthetische voetverzorging. Als gespecialiseerd voetverzorger sta je in voor de preventie én verzorging van huid- en nagelaandoeningen. Je voorkomt verdere voetaandoeningen door gebruik te maken van verschillende hulpmiddelen.

INHOUD

Als voetverzorger heb je een uitgebreid takenpakket. Je behandelt en verzorgt op niet invasieve wijze huidaandoeningen zoals eelt, eeltpitten, likdoorns en kloven... Daarnaast behandel je ook...

Wanneer? 01/10/2018 tot 03/06/2019
Waar? Odisee - Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

Gespecialiseerd voetverzorger

Je staat in voor de preventie en verzorging van huid- en nagelaandoeningen. Je voorkomt verdere voetaandoeningen door gebruik te maken van verschillende hulpmiddelen.

Situering
Als voetverzorger heb je een uitgebreid takenpakket.  Je behandelt en verzorgt op niet invasieve wijze huidaandoeningen zoals eelt, eeltpitten, likdoorns en kloven... Ook alle (para)medische en podotherapeutische aspecten van diabetes en andere voetaandoeningen komen aan bod. Daarnaast behandel je ook nagelaandoeningen...

Wanneer? 03/10/2018 tot 05/06/2019
Waar? Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

Tweejarige interuniversitaire permanente vorming voor psychologen, artsen en masters in de humane of gezondheidswetenschappen; georganiseerd door het Cédric Hèle instituut vzw (CHi).

Praktisch:

  • Data: Academiejaren 2018-2019 en 2019-2020. Start in oktober 2018. Er zijn 13 opleidingsdagen per jaar, telkens op vrijdag (onder voorbehoud) van 9u30 tot 16u30. Cursisten dienen hiernaast 10 uren individuele supervisie te volgen.
  • Locatie:  Vrije Universiteit Brussel, Faculteit...
Wanneer? 05/10/2018 tot 14/06/2019
Waar? Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Wil je je verdiepen in het model Verbindende Communicatie?Vind je het fijn om met een vaste groep hiermee aan de slag te gaan?
Heb je graag voldoende oefenmomenten?

Zoek je meer achtergrond rond kritiek geven en ontvangen, empatisch luisteren, omgaan met oordelen en roddelen?

Schrijf je dan in voor deze 8-daagse vorming waarin we Verbindende Communicatie (VC) vanuit diverse hoeken belichten en samen doorleven. Doordat de vormingsdagen over de tijd gespreid zijn, krijg je na elk vormingsmoment de kans om op eigen tempo met de opgedane kennis in je...

Wanneer? 06/10/2018 tot 06/04/2019
Waar? Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk
Wanneer? 11/10/2018 tot 20/06/2019
Waar? De lesdagen gaan door in leslokalen van KU Leuven en UPC Kortenberg

Situering en doelgroep

De permanente vorming ‘Nefrologische Verpleging’ wordt ingericht door Odisee i.s.m. ORPADT-Vlaams, de ORganisatie PAramedisch personeel der Dialyse- en Transplantatiecentra (www.orpadt.be).
We richten ons met deze permanente vorming tot verpleegkundigen die actief zijn in de nefrologie, meer bepaald in de dialyse-en transplantatiecentra en nefrologische eenheden.

Programma

Het programma omvat een theoretisch en een praktisch luik, samen 13 studiepunten (STP).
Het theoretisch...

Wanneer? 18/10/2018 tot 24/01/2019
Waar? Odisee Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9300 Aalst

Dit najaar biedt Zorgnet-Icuro in samenwerking met Antwerp Management School een meerdaagse opleiding, specifiek gericht op leidinggevenden in de geestelijke gezondheidszorg. Directies of coördinatoren uit de sector kunnen zich hiervoor tot 30 juni kandidaat stellen.

Meer dan ooit heeft onze sector nood aan leidinggevenden met visie, met oog voor normen en waarden, met durf om te veranderen, die zowel visionair als praktisch kunnen denken, die zelfkritisch kunnen zijn, praktisch én strategisch denken…. Een niet limitatieve lijst die meteen ook bewijst dat...

Wanneer? 19/10/2018, 15/11/2018, 11/12/2018, 05/02/2019
Waar? De masterclass gaat telkens door op een andere locatie in Vlaanderen (de exacte locaties worden later meegedeeld).

Postgraduaat Hoofdverpleegkundige

Werk je als verpleeg- of vroedkundige in een ziekenhuis, woon- en zorgcentrum of in de thuiszorg? Heb je leidinggevende ambities of heb je reeds een aantal jaren ervaring als teamverantwoordelijke en wil je het vereiste diploma behalen om erkend te worden als hoofdverpleegkundige of hoofdvroedvrouw? In dit postgraduaat versterken we je competenties om deze uitdagingen aan te gaan!

Situering
Bekwame hoofdverpleegkundigen, hoofdvroedvrouwen en leidinggevenden zijn onmisbaar in de zorg. Ze zijn de spil van...

Wanneer? 23/10/2018 tot 23/06/2020
Waar? Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

Continentiezorg

Dankzij deze theoretische en praktijkgerichte vorming kun je de patiënt met urine- en/of faecesincontinentie herkennen en zorg op maat aanbieden. Bovendien ontdek je hoe je je medeverpleegkundigen en andere zorgverleners optimaal kunt ondersteunen in het zorgproces.

Programma

De volledige opleiding Referentieverpleegkundige continentiezorg bestaat uit acht modules, een kijkstage, tweedaagse, schriftelijk examen en een paperpresentatie. We starten met een basismodule gevolgd door zeven keuzemodules rond specifieke...

Wanneer? 05/11/2018 tot 11/03/2019
Waar? Odisee Campus Brussel Warmoesberg 26 1000 Brussel

Na het succes vorig jaar van de bijscholing Verbindende Communicatie, gegeven door docente Lucie De Meyst, biedt de Erasmushogeschool Brussel dit academiejaar opnieuw deze training aan.

De geweldloze communicatiemethode van Marshall Rosenberg is een zeer interessant kader om meer verbindend en empathisch met anderen te communiceren, van hart tot hart, ook in een professionele setting. Tijdens deze introductiedag oefenen we met de bouwstenen van de geweldloze communicatiemethode en gaan we met voorbeelden uit je eigen praktijk aan de slag. Daarnaast is er...

Wanneer? 19/11/2018, 03/06/2019 tot 04/06/2019
Waar? Campus Bloemenhof, Lokaal 005, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

Ben je verpleegkundige in de spoedgevallenzorg en/of intensieve zorgen? Ben je op zoek naar vorming in het kader van het behoud van jouw beroepstitel? In academiejaar 2018-2019 plannen we opnieuw twee interessante studiedagen met actuele thema's in kader van het behoud BBT IZ & Spoed.

Lesmomenten

studiedag 1: 30 november 2018

studiedag 2: 1 maart 2019

Beide lesdagen lopen van 8u45-17u

De studiedagen vinden plaats op Campus Aalst.

Docenten

...

Wanneer? 30/11/2018, 01/03/2019
Waar? Odisee Campus Aalst, Kwalestraat 154, 9320 Aalst

Kinderen die opgroeien in gezinnen in armoede zijn een kwetsbare doelgroep. Hoe ga je als begeleider met deze gezinnen aan de slag? Hoe versterk je ouders in hun moeder- en vaderrol? Hoe doe je recht aan het belang van de kinderen? Een zoektocht in dialoog met trainer, coaches (vrijwilligers met ervaring in armoede en hulpverlening) en cursisten.

Meer weten

Wanneer? 13/12/2018, 20/12/2018, 10/01/2019, 24/01/2019
Waar? Permeke, ingang 2 langs Muizenstraat, 2060 Antwerpen (11 minuten stappen van station Antwerpen Centraal)

De ervaringswerker, een (nieuwe) collega in de GGZ

Er leeft heel wat verwarring: “Wie is ervaringsdeskundige? Mag iedereen zich ervaringswerker noemen? Wat is het belang van werken met ervaringskennis/-deskundigheid? Hoe en waar kan je ervaringswerkers inzetten? Kan je ze zien als échte collega’s? Hoe kan je ze coachen?”

De betekenis van ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening is veelzijdig. Werken met ervaringswerkers in een professionele context vraagt tijd en een systematische aanpak. Zorg- en hulpverleningsorganisatie moeten een cultuuromslag...

Wanneer? 09/01/2019 tot 05/06/2019
Waar? CVO Sociale School Heverlee, Groeneweg 151, 3001 Heverlee

Situering

De  ‘referentieverpleegkundige Pijn’ vervult een sleutelrol binnen het multidisciplinair pijnteam van  de zorginstelling. Een gedegen kennis van zowel medische aspecten, diverse behandelingswijzen, concrete verpleegkundige zorg  als psychosociale  begeleiding  van patiënten met acute of chronische pijn is dan ook noodzakelijk.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot verpleegkundigen die in hun organisatie (ziekenhuis, residentiële zorg, thuiszorg, ...) de zorg voor de patiënt...

Wanneer? 14/01/2019 tot 29/04/2019
Waar? Hogeschool Odisee Hospitaalstraat 23 9100 Sint-Niklaas

Nutritie

Situering en doelgroep

De permanente vorming ‘Nutritie’ wordt ingericht door Odisee i.s.m. de Vlaamse Vereniging voor Klinische Voeding en Metabolisme (VVKVM) en het Nutritieteam van AZ Nikolaas te Sint-Niklaas.

De vorming is bedoeld voor verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, thuisgezondheidszorg, diëtisten, ziekenhuisapothekers, vertegenwoordigers van voedingsfirma’s, artsen... die zich wensen te verdiepen in de thematiek en het belang van voeding in...

Wanneer? 15/01/2019 tot 14/05/2019
Waar? Odisee Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

Je zal kennismaken met het gedragstherapeutisch werkkader. Aan de hand van het KOP-model zullen we aantonen hoe kortdurende interventies kunnen opgesteld worden. Aan de hand van casussen demonstreren we gedragsanalyses met bijhorende  cognitieve herstructurering en de mogelijkheden/beperkingen binnen oncologie. Er wordt ingegaan op technieken om spanning te reduceren, maar ook om specifieke problemen zoals prikangst, claustrofobie, braakfobie, … en paniekaanvallen aan te pakken. We maken ook ruimte voor psycho-educatie binnen oncologie en gedragstherapeutisch werken met rouw.

...
Wanneer? 18/01/2019, 01/02/2019, 15/02/2019
Waar? The Human Link, Grotesteenweg 93, 2600 Berchem