Vormingen

Bijvoorbeeld: 22/09/2018

Bijvoorbeeld: 22/09/2018

Goede hoofdverpleegkundigen en leidinggevenden zijn onmisbaar in de zorg. Zij vormen de schakel tussen het management en de uitvoering van de zorg én zij zijn de motor en de spil van het team. Leidinggevenden sturen hun medewerkers aan: ze stimuleren, inspireren en motiveren. Goede hoofdverpleegkundigen verhogen de motivatie, de betrokkenheid, de prestaties en de productiviteit van hun team. Zo beïnvloeden zij rechtstreeks de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de zorg aan patiënten, klanten en bewoners. 
De kaderopleiding Nursing biedt cursisten een...

Wanneer? 25/09/2017 tot 30/06/2019
Waar? CVO Lethas, Campus Vergote Vergote square 43 / Fr. Pelletierstraat 100 1030 Brussel

Na alweer een succesvol jaar stellen wij u met genoegen het programma van de vierde jaargang Interuniversitaire Permanente Vorming Management en Beleid Gezondheidszorg voor.

Wij bieden u een boeiende mix van cursussen, studiedagen en seminaries over organisatie, financiering en kwaliteit. Het programma vertrekt vanuit een geïntegreerde visie op zorg en verzorging. Nu zowel op federaal als Vlaams niveau de nieuwe plannen en beleidsinitiatieven verder worden ontrold, willen we ook hier vooral houvast en inzicht bieden. Ervaringen uit het buitenland en uit andere sectoren kunnen...

Wanneer? 16/11/2017 tot 01/12/2018
Waar? diverse data en locaties

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in het voorjaar van 2018 voor de eerste keer de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

De opleiding heeft als algemene leerdoelstelling op interactieve wijze en aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de professionele zorgverlener zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven...

Wanneer? 27/03/2018, 05/06/2018, 16/10/2018, 04/12/2018
Waar? De opleiding gaat door in Leuven. De exacte locaties per lesdag worden bij de inschrijving verder meegedeeld.

“Maaltijdcoaches dementie” zijn personen die binnen de organisatie als aanspreekpunt kunnen fungeren, om na te denken over en het implementeren van een kwaliteitsvol beleid rond maaltijdzorg, samen met een deskundig team. In de opleiding tot “maaltijdcoach dementie” verwerf je kennis en inzicht én krijg je de bagage en tools (een vormingspakket) om jouw collega’s te ondersteunen en te coachen. Ben jij iemand die het maaltijdgebeuren voor personen met dementie ter harte neemt en verder mee wil uitbouwen in jouw organisatie ondersteund door het ECD Paradox? Aarzel niet langer en schrijf je...

Wanneer? 28/05/2018, 04/06/2018, 11/06/2018, 24/09/2018
Waar? ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent.

De ouderenzorgvoorzieningen staan voor belangrijke veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, het bieden van kwaliteitsvolle zorg op maat, de persoonsvolgende financiering, intersectoraal werken,… Dit alles tegen de achtergrond van samenwerken in netwerken en de stijgende vraag naar efficiëntie en transparantie.

Tegelijkertijd blijven het bewaken van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg cruciale opdrachten. Om onze leden hierbij te ondersteunen organiseerde Zorgnet-Icuro de laatste maanden meerdere masterclasses voor...

Wanneer? 01/06/2018, 30/11/2018
Waar? Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni in het NH Hotel Belfort te Gent. Meer informatie over het hotel: www.nh-hotels.nl/hotel/nh-gent-belfort Vrijdag 30 november en zaterdag 1 december in De Heerlijckyt van Elsmeren te Geetbets. Meer informatie over het eventcentrum: www.heerlijckyt.org

Blind positioneren en kwaliteit van het beeld

Programma

Theoretisch deel

Algemeen: 3 lesuren

  • Radiologische terminologie

  • Basisprincipes van beeldvorming

  • Basisprincipes van positionering

Procedures blind positioneren: 15 lesuren

  • Bovenste vrije lidmaat

  • Onderste vrije lidmaat

  • Bekken & heupen

  • Wervelzuil

  • ...
Wanneer? 01/09/2018 tot 15/12/2018
Waar? Odisee - Campus Brussel Terranova, Blekerijstraat 23 - 29, 1000 Brussel

De behoefte aan kwalitatief hoogstaand zorgvastgoed blijft acuut. Het aantal personen dat nood heeft aan aangepaste en moderne 'zorg' woningen in ons land blijft stijgen.

Welke behoeften zijn er en hoe kunnen uitbaters, ontwikkelaars, vastgoedinvesteerders en lokale overheden hierop inspelen? 
Wat is de impact van de veranderende wetgeving? En waar kunnen private en publieke partners elkaar vinden om ouderen in de toekomst nog beter op te vangen?

Woonvoorzieningen voor ouderen lopen als een rode draad doorheen deze opleiding. In...

Wanneer? 13/09/2018 tot 22/11/2018
Waar? Sessie 1 t.e.m. 4: KU Leuven Campus Sint-Lukas Brussel, Paleizenstraat 70, 1030 Brussel * Sessie 5: Aedifica, Belliardstraat 40/bus 11, 1040 Brussel * Sessie 6 - Studiebezoek: donderdag 22 november 2018 van 14 tot 18.30 uur: Senior Plaza, Overwinningstraat 133, 2830 Willebroek

Situering

Als belangrijkste doelstelling willen we kwaliteitsvolle jaren toevoegen aan het leven van ouderen en hen ondersteunen in hun zelfstandige taken. We streven hierbij naar zorg op maat in de vertrouwde thuisomgeving maar ook in een residentiële zorgverleningscontext.
Dankzij dit postgraduaat verwerf je de nodige competenties om deze uitdagingen aan te gaan.

Doel

Het postgraduaat Ouderenzorg is een sterk praktijkgerichte opleiding die je helpt de juiste competenties te ontwikkelen om kwaliteitsvolle zorg te...

Wanneer? 14/09/2018 tot 22/03/2019
Waar? Odisee - Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 9320 Aalst

Postgraduaat Ouderenzorg - Module 1 - De oudere in onze samenleving

Situering


Als belangrijkste doelstelling willen we kwaliteitsvolle jaren toevoegen aan het leven van ouderen en hen ondersteunen in hun zelfstandige taken. We streven hierbij naar zorg op maat in de vertrouwde thuisomgeving maar ook in een residentiële zorgverleningscontext.  Dankzij dit postgraduaat verwerf je de nodige competenties om deze uitdagingen aan te gaan.

Doel

Het postgraduaat Ouderenzorg is een sterk...

Wanneer? 14/09/2018 tot 09/11/2018
Waar? Odisee - Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 9320 Aalst

Teams nemen deel aan een 8-daags programma, waarbij inhoudelijke sessies zich afwisselen met coaching en werkmomenten om hun business-idee echt van de grond te krijgen. Uiteindelijk resultaat van het programma is een ‘investor-ready pitch’. Je bouwt m.a.w. een zeer sterke business case op. Deze testimonial licht het concept verder toe.

Dankzij de financiële steun die we voor dit...

Wanneer? 17/09/2018 tot 20/09/2018, 05/11/2018 tot 08/11/2018
Waar? Vlerick Campus Brussels Imperial College Business School

In een eerdere informatienota 2018/114 d.d. 9 juli 2018 brachten wij u reeds op de hoogte dat er in september/oktober 2018 opleidingen met betrekking tot de implementatie van IFIC in de ouderenzorg, PVT, revalidatieziekenhuizen en – centra en initiatieven beschut wonen georganiseerd zouden worden.

Hierbij bevestigen wij u dat er zes opleidingen zullen doorgaan:

  • 18 september 2018 in de KBC, Havenlaan 2, 1080 Brussel (VOLZET)
  • 21 september 2018 in PXL-Congress, Elfde Liniestraat 23A, 3500 Hasselt...
Wanneer? 18/09/2018, 21/09/2018, 24/09/2018, 27/09/2018, 28/09/2018, 01/10/2018
Waar? 18 september 2018 in de KBC, Havenlaan 2, 1080 Brussel 21 september 2018 in PXL-Congress, Elfde Liniestraat 23A, 3500 Hasselt 24 september 2018 in de KBC, Havenlaan 2, 1080 Brussel 27 september 2018 in Zaal Souplex, Bisschopstraat 6, 9800 Deinze (VOLZET) 28 september 2018 in PXL-Congress, Elfde Liniestraat 23A, 3500 Hasselt 1 oktober 2018 in Zaal Souplex, Bisschopstraat 6, 9800 Deinze (VOLZET)

Postgraduaat Palliatieve zorg

​Situering

Palliatieve zorg betekent een intense zorg voor mensen in een onomkeerbaar stadium van hun ziekte, ze hebben geen kans meer op genezing. Als zorgverlener in een residentiële of thuissetting is het belangrijk om te kunnen bijdragen aan het comfort en de levenskwaliteit van een zorgvrager en zijn naasten in deze laatste levensfase.

Doel

Het postgraduaat Palliatieve zorg is een sterk praktijkgerichte opleiding die je helpt om de...

Wanneer? 20/09/2018 tot 02/05/2019
Waar? Odisee Campus Brussel Warmoesberg 26 1000 Brussel

PALLIATIEF REFERENT

De basismodule ‘palliatief referent’, georganiseerd vanuit het Forum Palliatieve Zorg en de Brusselse hogescholen Erasmus en Odisee, is bestemd voor zorgverleners die reeds referent zijn in palliatieve zorg in hun setting of die dit willen worden. Je kan inschrijven als je een bachelor- of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening. Ook als ASBO, 4de graad of HBO5 - verpleegkundige kan je toegelaten worden, mits voldoende motivatie. Na deze basismodule kan je desgewenst verder gaan met een verdiepingsmodule ‘palliatief deskundige’ (samen vormt...

Wanneer? 20/09/2018 tot 10/01/2019
Waar? Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

Met 'de stem van ons geheugen' van Koor&Stem organiseren we dit najaar opnieuw verschillende workshops. Er staan verschillende workshops op het programma: http://zingenmetdementie.be/kalender/

Workshop Repertoire

Dit najaar biedt De stem van ons Geheugen nieuwe workshops rond repertoire en samen zingen met mensen met dementie aan. Tijdens deze workshops gaan we dieper in op het repertoire dat u kan aanbieden aan mensen met dementie en hoe...

Wanneer? 20/09/2018, 04/10/2018, 18/10/2018
Waar? 20.09.2018: WZC Ter Engelen // Lokeren 04.10.2018: Zaal Zirkus // Antwerpen 18.10.2018: WZC Sint-Jan Berchmans // Hamont

Met 'de stem van ons geheugen' van Koor&Stem organiseren we dit najaar opnieuw verschillende workshops. Er staan verschillende workshops op het programma: http://zingenmetdementie.be/kalender/

Dit najaar zullen er opnieuw intervisiemomenten georganiseerd worden. Begeleiders van contactkoren botsen vaak op dezelfde problemen en vragen. Op deze intervisiemomenten is het mogelijk om ervaringen uit te wisselen en in dialoog te gaan met andere koorbegeleiders.

NIEUW: Vanaf dit najaar bieden...

Wanneer? 20/09/2018, 01/10/2018, 18/10/2018
Waar? 20.09.2018: WZC Ter Engelen // Lokeren 01.10.2018: Koor&Stem // Antwerpen 18.10.2018: WZC Sint-Jan Berchmans // Hamont

Elk lokaal bestuur heeft wel een OCMW, zorginstelling, of ziekenhuis dat kookt of voeding verdeelt. Hierbij gaat nogal wat voedsel verloren. Hoe dat kan voorkomen worden, werd grondig onderzocht. In Brugge werd hierrond een heel project opgezet in kader van hun duurzame voedselstrategie. Uit de eerste metingen bleek dat dit voedselverlies een belangrijke en te voorkomen kostenpost is voor vele zorginstellingen. Daarom werd met alle betrokken grondig overlegd: patiënten, bezoekers, verplegers ,keukenpersoneel. Samen met hen werden ideeën ontwikkeld om dit voedselverlies te voorkomen en in...

Wanneer? 24/09/2018
Waar? Brugge

Het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid (LIGB) van de KU Leuven startte in 2017 met een nieuwe meerdaagse opleiding rond “Peer Support for Second Victims” (PS4SV).

Na een succesvolle eerste reeks organiseren we deze opleiding PS4SV in 2018-2019 opnieuw met een vernieuwd programma.

Waarom?

Uit recent onderzoek blijkt dat één op tien medewerkers in de voorbije zes maanden betrokken was bij een patiëntveiligheidsincident. Deze “Second Victims” hebben een hoger risico op burnout en medicatiegebruik. Zeker de helft van hen is angstig,...

Wanneer? 24/09/2018, 19/11/2018, 14/01/2019, 18/02/2019, 06/05/2019
Waar? Faculty club, Leuven

Programma:
19.00 uur: Deuren open
20.00 uur: Voorwoord dhr. Marc Vandergraesen, algemeen directeur PC Ariadne
20.10 uur: Voorprogramma
20.30 uur: Muziektheatervoorstelling met Eline De Munck en Wouter Berlaen
22.00 uur: Voorzien einde

Deze muziektheatervoorstelling wordt u gratis aangeboden door het Psychiatrisch Centrum Ariadne in Lede.  De toegang is gratis maar inschrijven is verplicht....

Wanneer? 24/09/2018
Waar? GC De Volkskring, Kasteeldreef 18, 9340 Lede

Situering

De referentieverpleegkundige wondzorg heeft een sleutelrol binnen het multidisciplinair team van de zorginstelling.
Een grondig inzicht in fysiologie, typologie en pathologie van de wonden, diverse behandelingswijzen, verbandleer en specifieke wondzorg zijn daarbij van groot belang.
Ook het opstellen van een verzorgplan hoort bij de taakomschrijving.
Deze interactieve vorming geeft je de nodige kennis, inzichten en ervaringen rond wondzorg en -behandeling.


Doelgroep...

Wanneer? 25/09/2018 tot 11/12/2018
Waar? Odisee Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9300 Aalst

Gevoelens en emotionele belasting, het hoort erbij als je werkt in de zorg. We praten er zelden over. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je meevoelt met cliënten. Meeleven betekent dat je de mooie en minder mooie ervaringen deelt. Sommige situaties belasten je meer dan andere.

Elke zorgverlener ervaart weleens verdriet, woede, onzekerheid, agressie of machteloosheid. Ook gevoelens die verband houden met stress steken al eens de kop. Schuld, spijt en schaamte zijn ons als mens en als hulpverlener al evenmin vreemd.

Onaangenaam als we ze soms kunnen vinden, emoties hebben...

Wanneer? 25/09/2018
Waar? PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen