Nieuws

27/11/2015

Het kwaliteitsbeleid van het AZ Sint-Lucas in Brugge wordt beloond met een internationaal kwaliteitslabel van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Het AZ Sint-Lucas is het eerste ziekenhuis in de provincie West-Vlaanderen en het tweede ziekenhuis in Vlaanderen dat het NIAZ-kwaliteitslabel behaalt voor het volledige ziekenhuis (ook het Jessa ziekenhuis in Hasselt heeft dit label).  De NIAZ-accreditatie geldt voor een periode van 4 jaar.

 “Wij zijn heel erg tevreden,” zegt algemeen directeur Niko Dierickx. “Iedereen...

27/11/2015

Op dinsdag 17 november, tijdens de Vlaamse Hersteldagen in Gent, werd de tweerjaarlijkse prijs voor Gezinsvriendelijke Geestelijke Gezondheidszorg uitgereikt. De "G3-prijs" is de trofee die familievereniging Similes uitreikt aan een persoon, team of organisatie die aandacht heeft voor het samenwerken met families van een persoon met een psychische kwetsbaarheid. Het Antwerpse Vroeg Detectie- en Interventieteam voor jongeren en jongvolwassenen met een Psychische kwetsbaarheid is de nieuwe winnaar. Iedereen die zich zorgen maakt over zijn/haar familielid of vriend kan...

27/11/2015

Het algemeen psychiatrisch ziekenhuis Sint-Lucia uit Sint-Niklaas deed mee met de actie ihkv de Rode Neuzen om zo aandacht te schenken aan acties die een betere opvang voorstaan van  jongeren met psychische problemen.

Leerlingen van het Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas (leerlingen uit het bijzonder technisch onderwijs) startten de mini-onderneming ‘Red Crowns’ op, waarmee ze Rode Neuzendag steunen. Op vrijdag 13 november, tussen 11u en 13.30u, verkochten de leerlingen een pakketje met een rode neus en snoep aan de ingang van de cafetaria en...

27/11/2015

Naar aanleiding van de reeks in De Morgen over de forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen kropen Peter Degadt (gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro) en  Prof. dr. Kris Goethals (forensisch psychiater en verbonden aan de vakgroep CAPRI Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute, Fac. Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Antwerpen) in hunp en. Het resultaat leest u op de website van De Morgen (...

19/11/2015

​Deze week is het de jaarlijkse week rond de patiëntveiligheid. In heel wat ziekenhuizen vinden naar aanleiding hiervan sensibiliserende acties plaats.

Bekijk hier alvast een aantal sprekende foto's.

ZNA

Van 16-20 november worden in de zeven sites van ZNA patiëntentrajecten georganiseerd die de medewerkers kunnen volgen. Daarbij wordt adhv een fictieve patiëntencasus (...

17/11/2015

Technologie evolueert razendsnel. Technologie kan de levenskwaliteit van kwetsbare doelgroepen verbeteren, technologie kan social profit organisaties versterken. Heeft uw organisatie een technologische vraag? Denkt u af en toe "daar moet toch iets op te vinden zijn"? Dien dan uw project in. Cera Award zoekt dan technische studenten die de uitdaging aangaan.

Op de foto* ziet u Eline en Maarten. In het kader van een ontwerpodracht voor  hun opleiding biomedische ingenieurstechnieken ontwikkelden zij samen met Windekind Leuven, een school voor bijzonder...

12/11/2015

Uit de begroting die de Vlaamse regering indiende bij het Vlaams parlement blijkt dat er in 2016 extra wordt geïnvesteerd in de residentiële ouderenzorg. Zorgnet-Icuro is daarbij bijzonder verheugd dat er nieuwe middelen komen ter ondersteuning van de zwaarst zorgbehoevenden.

Voor 2016 is er een forste uitbreiding gepland van de capaciteit met 3159 bijkomende woongelegenheden. Deze aangroei moet een antwoord bieden op de stijgende nood door de vergrijzing van de bevolking.

Belangrijk is daarnaast dat minister Vandeurzen erin geslaagd is om structureel een budget van 10,...

06/11/2015

10 jaar geleden startte het project in Senegal met als doel de moeder en kindsterfte te reduceren. De laatste jaren kon de organisatie haar steentje bijdragen aan de millenniumdoelen door de Senegalese collega-vroedvrouwen, de moeders en hun baby's te steunen en te empoweren. Op vrijdag 30 oktober vertrok weer een team van acht vroedvrouwen om in M'Bour gedurende twee weken met hart en ziel het beste van zichzelf te geven...

De nieuwe doelstelling is "Kangourou care" of  kangoeroezorg promoten en...

06/11/2015

Op de eerste succesvolle studiedag van het Vlaams Indicatoren Project GGZ (VIP²GGZ) van 2 oktober 2015 werd een eerste set van relevante en sectorbrede kwaliteitsindicatoren voor de GGZ-sector voorgesteld.

Dit VIP²GGZ heeft als doel het stimuleren van GGZ-voorzieningen in het continu bewaken en verbeteren van kwaliteit van zorg door middel van het opvolgen van relevante kwaliteitsindicatoren. Samen met de Vlaamse Patiëntpeiling zijn vier indicatoren klaar voor implementatie in de verschillende GGZ-voorzieningen. Daartoe is op 28 oktober 2015 een uitnodiging verstuurd aan alle GGZ...

06/11/2015
Naar aanleiding van de publicatie van ons ethisch advies over intimiteit en seksualiteit bij ouderen nam VTM een kijkje in de praktijk... Je kan het item met een toelichting van directeur Filip Mallems, lid van de Commissie voor Ethiek van Zorgnet-Icuro, en een getuigenis van Rene en Irene hier herbekijken.

05/11/2015

De vergrijzing brengt heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Niet alleen blijft het aantal ouderen met zware zorgbehoefte in de zorgvoorzieningen stijgen, ook is er daarbij een sterke toename van het aantal personen met dementie. Zorgvoorzieningen komen daarbij voor een aantal belangrijke ethische overwegingen te staan.

Een fenomeen waarnaar tot nu toe weinig aandacht ging, betreft de zorg voor de intimiteits- en seksualiteitsbeleving van de ouderen, ook van zij die dementie hebben. Nochtans is dat een onderwerp van zorg voor veel directieleden van zorgvoorzieningen,...

03/11/2015

...Komt onze Rode Neuzen Bus wel langs.

Ben je met je voorziening aan het overwegen om zelf iets te doen rond de Rode Neuzen? Heeft jouw organisatie een schitterend idee? Plannen jullie een Rode Neuzen cupcake-verkoop of een Rode Neuzen start to run? Heb je al een actie op touw gezet met mooie resultaten? Alle input is super-welkom in onze Rode Neuzen Bus. Wat mag je verwachten? Wij komen langs met onze Rode Neuzen Bus, die helemaal in het teken staat van de actie. In de bus zit ons Alles Kids-team, met een aantal geëngageerde kinderen die als vliegende reporters jouw...

29/10/2015

Op vrijdag 30 oktober stelt Margo Annemans aan de KU Leuven haar doctoraatsonderzoek voor, 'The Experience of lying: Designing Architecture for a Wholesome Hospital Environment'.

Ziekenhuisgebouwen worden door patiënten vaak beleefd vanuit een, voor architecten, atypisch perspectief, nl. liggend in een ziekenhuisbed, al dan niet in beweging. Dit alternatief perspectief heeft een sterke invloed op de ruimtelijke beleving  van patiënten. Inzicht verwerven in deze beleving is voor architecten geen eenvoudige opdracht, maar...

29/10/2015

De Verklaring van Glasgow doet een oproep tot het instellen van een Europese strategie over dementie, en  van nationale strategieën in elk land van Europa. De verklaring bevat tevens een oproep aan de wereldleiders om dementie te erkennen als prioriteit bij de volksgezondheid, en om voor dementie een wereldwijd actieplan tot ontwikkeling te brengen.

Onderteken de verklaring als u ernaar wil streven op de best mogelijke manier de rechten, de waardigheid en de autonomie van mensen met dementie te bevorderen. Uitgangspunten zijn dat deze mensen recht...

27/10/2015

In het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016 organiseren Fara en het Overlegcentrum voor Ethiek (KU Leuven) een reeks debatavonden. Uitgangspunt van deze debatten zijn de discussies die het afgelopen jaar in de media werden gevoerd in het domein van zwangerschapskeuzes: de invoering van de NIPT (niet-invasieve prenatale test), 25 jaar abortuswet in België en de hele thematiek rond afstamming (adoptiekinderen, donoren, vondelingenschuif,...). Met deze avonden willen we de verschillende stemmen in deze discussies aan het woord laten en ethiek en praktijk elkaar laten ontmoeten.

...
27/10/2015

Kwaliteitsvolle, warme en empathische zorg bieden aan ouderen is een continue uitdaging. De Koning Boudewijnstichting maakte een brochure waarin aan de hand van good practices tips worden geleverd voor omgaan met ouderen, al dan niet in een ziekenhuis. Het gaat dan om concrete zaken als luisteren en communiceren, autonomie, beeldvorming, kwetsbaarheid…

Wie zich nog dieper in deze materie wil inwerken, kan terecht in de e-learningmodule ‘Zilverzachte zorg’ die werd ontwikkeld in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en...

27/10/2015

Vorige week startte op Kanaal Z de derde jaargang van Z-Healthcare. Ook Zorgnet-Icuro verleent zijn medewerking opnieuw aan deze reeks, die innovatie in de zorg- en healthcaresector kenbaar maakt aan de hand van concrete reportages en verhelderende gesprekken. Hoe kunnen we anders en nog beter gaan werken? Die verhalen brengt 'Z-Healthcare' de komende weken weer onder de aandacht.

Bekijk de vorige reportages i.s.m. Zorgnet-Icuro

26/10/2015

Donderdag 22 oktober (Gent) en vrijdag 23 oktober (Leuven) organiseerde Zorgnet-Icuro een workshopdag voor leden-woonzorgcentra over het opzetten van een toekomstgerichte website. We legden er de lessons learned uit een screening van de websites van al onze leden samen met de inzichten van digitale experten en de visie van een werkgroep uit de sector. De deelnemers kregen ook een voorstel van websitesjabloon aangereikt dat ze als houvast kunnen gebruiken in het woonzorgcentrum bij het opzetten of vernieuwen van hun website. Het sjabloon is digitaal raadpleegbaar voor de...

22/10/2015

Rif, zorgeenheid voor angst en depressie van het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis in Zoersel, won de ‘Well Done– MSD Literacy Award’ 2015 in de categorie ‘Speciality Care’. Deze awards hebben als doel de beste initiatieven te belonen die de gezondheidswijsheid van de patiënt bevorderen. Zorgnet-Icuro is partner van de Well Done Awards en ondersteunt dit initiatief dan ook voluit.  We wensen PZ Bethaniënhuis van harte gelukwensen met hun mooie prijs!

Vroeger was het behandelmodel in de geestelijke gezondheidszorg vaak gebaseerd op goedbedoeld...

20/10/2015

Ter ere van de dertigste verjaardag van het animatiedecreet voor de Vlaamse woonzorgcentra lanceerden VVSG, Zorgnet-Icuro en VSPW een wedstrijd met als titel 'Animatie Vooruit!'.  De winnaars werden op maandag 19 oktober bekendgemaakt. Twee leden van Zorgnet-Icuro vielen in de prijzen.

-WZC Sint Franciscus won de prijs in de categorie 'Maatschappelijke context'. Dit project is dan wel heel spontaan gegroeid uit verbouwingsplannen van de school, de meerwaarde werd meteen heel snel duidelijk. Al drie schooljaren op rij is het zesde leerjaar van de basisschool...

Schrijf je in op de nieuwsbrief