Nieuws

10/10/2015

Niet minder dan 700.000 Vlamingen hebben psychische problemen, evenveel als het aantal inwoners van Gent en Antwerpen samen. En dat aantal neemt nog toe.  Laat mensen met psychische problemen voelen dat je er bent, want samen sta je niet alleen sterker, maar ga je ook met sprongen vooruit.  Vandaar ook het beeld van deze campagne van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, waarvan ook Zorgnet-Icuro deel uitmaakt. Mensen wagen samen de sprong voor een betere geestelijke gezondheid in Vlaanderen.

Om dit duidelijk te maken laten we op 10...

08/10/2015

Vijf Vlaamse centrumsteden gaan de volgende jaren werken aan een betere geestelijke gezondheid van onze jongeren. Zij stappen daartoe in het project Warme Steden, een initiatief van het Fonds ‘GavoorGeluk’ dat op donderdag 8 oktober werd gelanceerd.  Warme Steden wordt gerealiseerd door het Fonds, VIGeZ, LUCAS KU Leuven en de Vlaamse Logo’s.  De vijf steden zijn Gent, Brugge, Leuven, Genk en Turnhout. Zij gaan voor een integrale aanpak van de problematiek en zorgen ervoor dat het project ruim gedragen wordt, om te beginnen door het volledige college van...

08/10/2015

We leven met zijn allen steeds langer. De laatste jaren van ons leven hebben we meer en meer zorg nodig. Liefst blijven we daarbij zo lang mogelijk thuis wonen dankzij de hulp van naasten of professionele zorg- en dienstverleners.  Maar soms komt er een punt waarop de zorgnood te hoog wordt. Een woonzorgcentrum wordt dan de beste oplossing. Waar je de klok rond goed verzorgd wordt, waar je lekker eten krijgt, waar je andere ouderen kan ontmoeten, waar ruimte is voor activiteiten op maat, welbevinden en genegenheid.

Op vandaag verblijven 72.000 ouderen in onze woonzorgcentra...

05/10/2015

Eind deze week beslist de regering over de bestemming van de door de tax shift vrijgekomen middelen. Het is nog steeds niet duidelijk of én hoeveel middelen naar de social profit zullen gaan. Nochtans zijn die in de zorg- en welzijnssector even onontbeerlijk als in de profit sector, zeker na de verschillende besparingsrondes van de voorbije jaren en de toenemende concurrentie. Het vrijgekomen budget is meer dan welkom om in de getroffen sectoren jobs te kunnen behouden en waar nodig te creëren.

De noden in de verschillende zorg- en welzijnssectoren lopen nogal...

05/10/2015

Palliatieve zorg in Vlaanderen is het verhaal van een stille kracht die 25 jaar geleden uit de droom van enkele pioniers voortvloeide en vandaag overal en voor iedereen beschikbaar is. Professionele zorgverleners en vrijwilligers staan dag en nacht klaar voor hun patiënten: thuis, in ziekenhuizen, woonzorgcentra… De structuren, visie en deskundigheid zijn voorhanden, de gedrevenheid is en blijft groot. De nood aan goede palliatieve zorg neemt echter alleen maar toe, de financiële middelen blijven ontoereikend. Meer dan drie kwart van de bevolking...

02/10/2015

Op 28 september mocht UZ Leuven de Prijs Klinische Paden 2015, goed voor 2.000 euro, ontvangen voor zijn zorgprogramma voor de behandeling van CVA. Daarmee wil het de aanpak van CVA stroomlijnen vanaf de aankomst op de spoedgevallen. 

De genomineerden waren:

  • BZIO (Oostende, BE) met ‘Het transmuraal zorgpad BZIO’
  • Groene Hart Ziekenhuis (Gouda, NL) met ’Het zorgpad Rapid recovery bij Totale Heup Prothese’
  • UZ Gent (Gent, BE) met ‘Een multidisciplinair...
30/09/2015

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, en met ESF-middelen, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social profit.  VIVO ging na na wat het welzijn, de motivatie en de tevredenheid van werknemers in de social profit bevordert en vermindert. De resultaten van dit onderzoek dienen als basis voor een actieplan dat werk maakt van werkbaar werk in de sector, en geleidelijk zal uitgerold worden.

Benieuwd naar de resultaten en acties? Lees het volledige rapport of de bondigere brochure met tips...

28/09/2015

Belfius presenteert vandaag naar jaarlijkse gewoonte de resultaten van zijn financiële analyse van de Belgische algemene ziekenhuizen voor het jaar 2014. De trend naar steeds slechtere bedrijfsresultaten is voorlopig gestopt. Toch is er geen reden tot victorie. Wanneer naar meerdere parameters over een langere periode wordt gekeken, wordt duidelijk dat er geenszins sprake is van een duurzaam herstel. 

Het investeringsniveau blijft hoog; belangrijke nieuwbouwprojecten werden in 2014 in gebruik genomen, waardoor het ziekenhuispatrimonium gedeeltelijk is...

28/09/2015

Op zondag 4 oktober is het van 10u tot 17u Open Bedrijvendag. Honderden bedrijven openen samen de deuren voor het grote publiek. Ook een aantal leden van Zorgnet-Icuro doen als sociale ondernemer hun deuren open. Zo krijg je als bezoeker de kans om te ontdekken hoe ze tewerk gaan. 

Breng een bezoekje aan een aantal leden van Zorgnet-Icuro:

28/09/2015

Naar aanleiding van de petitie van Zorgnet-Icuro voor zwaar zorgbehoevende ouderen (zie ook www.voorkwetsbareouderen.be) ging AVS een kijkje nemen in woonzorgcentrum Heilig Hart. Roger (91 jaar) vertelt er hoe zijn pensioen ontoereikend is om zijn verblijf te kunnen betalen. Gelukkig kon hij vroeger wat geld opzij zetten. Helaas is niet iedereen daartoe in staat. De regering voorziet echter niet voldoende subsidies voor de kwetsbare ouderen, waardoor de woonzorgcentra vaak geen andere keuze hebben dan de dagprijs te verhogen...

...

28/09/2015

Het oorspronkelijke webportaal van dementie.be onderging een volledige transformatie: inhoudelijk vernieuwd, vormelijk gerestyled en vooral: toegankelijk voor iedereen. Met een heldere navigatiestructuur en audioapplicatie voor mensen met een  visuele beperking gaan de experticentra meer dan ooit voor een aanbod op maat. Wanneer je op de homepagina je postcode ingeeft, kom je meteen terecht op de website van het regionaal expertisecentrum dementie in jouw buurt. Zo wordt ook online 200% ingezet op sterke lokale zorgnetwerken en deskundig advies voor mensen...

25/09/2015

Woonzorgcentrum Maria Rustoord in Ingelmunster zocht het voorbije jaar naar ‘soft fingerfood’ (lettelijk vertaald: zachte vingerhapjes) voor zijn bewoners, bij wie kauwen moeilijk was en die – door motorische of cognitieve problemen – niet meer met bestek konden eten. Met deze aangepaste maaltijden konden ouderen opnieuw zelfstandig eten. Ze aten meer en ervaarden opnieuw plezier aan de maaltijd.

Het behalen van de eerste prijs bij de Koning Boudewijnstichting (bekijk hieronder de beeldreportage, met het project in de praktijk) stimuleerde het...

25/09/2015

Vanuit haar nieuwe bevoegdheid heeft de Vlaamse regering nieuwe regels uitgewerkt voor woonzorgvoorzieningen die hun prijzen willen verhogen. Die gaan in vanaf 1 oktober.  "Bedoeling is te zorgen voor meer transparantie en structuur", zegt Tom Vermeire (afdelingshoofd Woonzorg en Eerste Lijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid). Zorgnet-Icuro is groot pleitbezorger van een transparante prijszetting. 

Prijsveranderingen vanaf 1 oktober

In bepaalde gevallen wordt voorzieningen enkel gevraagd een prijsaanpassing te melden. Zo mogen ze hun...

23/09/2015

Vanaf het academiejaar 2016-2017 komt er een volledig vernieuwde opleiding tot professionele bachelor in de verpleegkunde. Dat besliste de Vlaamse regering op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits.  Samen met de hogescholen was Zorgnet-Icuro nauw betrokken bij de voorbereiding van de hervorming.

Europese richtlijn

De vernieuwing van de bacheloropleiding voor verpleegkundigen komt er naar aanleiding van de Europese richtlijn over de gereglementeerde beroepen.  Deze Europese richtlijn vraagt dat opleidingen verpleegkunde minstens 3...

17/09/2015

Eind september valt het doek voor de klassieke werkervaringsprojecten, beter bekend als Wep+. Met deze maatregel werden langdurig werkzoekenden één jaar tewerkgesteld met intensieve begeleiding door gespecialiseerde ‘leerwerkbedrijven’ en door geëngageerde werkgevers – veelal in de private socialprofitsectoren en bij lokale besturen – die de rol van ‘promotor’ op zich namen.

Door de doelgroep tijdelijk ervaring te laten opdoen op concrete werkplekken met gepaste ondersteuning en omkadering lag de focus op re-integratie op de arbeidsmarkt. Op die manier...

17/09/2015

In het Universitair Psychiatrisch Centrum (U.P.C.) Sint-Kamillus in Bierbeek wordt een project ontwikkeld waar geïnterneerde personen opgevangen zullen worden die niet meer in aanmerking komen voor verdere behandeling, noch integratie in de maatschappij. Momenteel verblijven die personen in gevangenissen en instellingen voor sociaal verweer.

In U.P.C. Sint-Kamillus zullen ze een langdurige, kwaliteitsvolle verzorging krijgen.  Het long stay-project is het eerste in Vlaanderen en zal op 1 april 2016 van start gaan. Het project is de noodzakelijke schakel in het...

16/09/2015
Met de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid op 10 oktober 2015 willen we Vlaanderen wijzen op een “hoofd-zaak”

Laat het ons weten via werelddag2015@vvgg.be. 

In ons leven maken we heel wat uitdagingen en momenten van grote emotie mee. Veel van die momenten komen we goed te boven. Van andere kunnen we soms zelfs behoorlijk van de kaart zijn. Net dan kan onze veerkracht goed van pas komen.
Het vermogen om terug recht te kunnen veren en er misschien zelfs sterker uit te komen, noemen we onze mentale veerkracht. Het goede nieuws daarbij is dat we onze veerkracht kunnen trainen. Veerkracht is niet iets dat we wel of niet hebben. We kunnen het zelf  ontwikkelen...

15/09/2015

Begin september startten we met de petitie “Voor kwetsbare ouderen” die de Vlaamse regering en de bredere samenleving wil sensibiliseren om meer middelen te investeren in de groep zwaar zorgbehoevende ouderen. De actie kende een groot succes. Inmiddels ondertekenden al meer dan 20.000 mensen de petitie, meer dan 1.000 organisaties betuigden hun steun.

Uit contacten met het politieke veld blijkt dat de Vlaamse regering op zeer korte termijn een aantal belangrijke beslissingen zal nemen in verband met de begrotingsopmaak. Het is daarom belangrijk om onze actie op korte...

14/09/2015

Vandaag werd onder ruime persbelangstelling de campagne 'Doe eens goed gek' gelanceerd. Twee bekende Vlamingen - Peter vande Veire en Bill Barberis - zetten mee hun schouders onder de campagne die de onwetendheid en vooroordelen rond psychosegevoeligheid wil aanpakken.

De #GoedGek-campagne richt zich voornamelijk op jongeren en loopt via de sociale media-kanalen. De initiatiefnemer, Janssen-Cilag, bracht vorig jaar de moeilijke thematiek van psychosegevoeligheid onder de aandacht in Nederland en hoopt op een vergelijkbare brede media-aandacht in Vlaanderen. Bij de uitwerking...

14/09/2015

“De samenwerking met het maatwerkbedrijf opstarten is economisch gezien een van de beste beslissingen die we ooit genomen hebben. We winnen op alle vlak: people, planet en profit! ” Aan het woord is John Porter, CEO van Telenet.

Zoals u ongetwijfeld al vernam via pers, radio en sociale media, voert de sector van de maatwerkbedrijven (de nieuwe term voor beschutte en sociale werkplaatsen) sinds 14 september campagne. Onder het motto ‘Onze sleutel tot succes’ getuigen bedrijfsleiders over de (economische) meerwaarde die de samenwerking met een maatwerkbedrijf biedt voor hun bedrijf...

Schrijf je in op de nieuwsbrief