Vormingen

Bijvoorbeeld: 26/04/2017

Bijvoorbeeld: 26/04/2017

De Banaba Ouderencoaching: U bekend! Of niet?

Deze opleiding wordt sinds 2011 georganiseerd aan de Thomas More-hogeschool, campus Geel.

De Banaba Ouderencoaching wil professionele bachelors uit diverse sectoren de nodige handvatten aanreiken om met de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt aan de slag te gaan.

Er is een grote behoefte aan professionals die op een meer positieve manier kijken naar...

Wanneer? 16/09/2016 tot 16/09/2017
Waar? Thomas More, campus Geel
Wanneer? 20/09/2016 tot 30/06/2017
Waar? Katholieke Hogeschool VIVES departement Gezondheidszorg Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk

De medische sector wekt je interesse? Je blijft rustig in stresssituaties? Je kan je makkelijk inleven in de noden van anderen? Dan ben je hier aan het juiste adres: ontdek de afstudeerrichting Medical Management Assistant in afstandsleren binnen de opleiding Bachelor in het Officemanagement aan de Arteveldehogeschool!

In het traject afstandsonderwijs wordt het klassieke contactonderwijs vervangen door...

Wanneer? 26/09/2016 tot 26/06/2017
Waar? Arteveldehogeschool Bachelor in het Officemanagement - Campus Kantienberg - Voetweg 66, 9000 Gent

Welke impact heeft de superdiverse samenleving op mijn organisatie? Hoe ver kan een organisatie(leiding) gaan om met diversiteit rekening te houden? Hoe kan je medewerkers versterken om hulpverlening te bieden aan cliënten met een migratieachtergrond?

Zijn deze vragen herkenbaar voor jou? Heb je een leidinggevende of beleidsfunctie in een zorg- en welzijnsorganisatie? Dan nodigen VIVO en het Agentschap Integratie en...

Wanneer? 03/10/2016 tot 30/06/2017
Waar? Brussel

Als hulpverlener of zorgverstrekker wil je daar zijn waar je doelgroep is; en dat is meer en meer ook online. De verdere groei van onlinehulp voor welzijn en gezondheid is onafwendbaar en ook de Vlaamse overheid schakelt een tandje hoger door in onlinehulpbeleid te investeren.

DE OPLEIDING

Onlinehulp stelt heel wat nieuwe uitdagingen. Dit postgraduaat biedt antwoorden, kaders, getuigenissen, modellen, methodieken en checklists om die uitdagingen aan te gaan. Je krijgt een zicht op de relevante onlinehulpmogelijkheden als middel om je eigen hulp-, dienstverlenings- en...

Wanneer? 04/10/2016 tot 20/06/2017
Waar? Arteveldehogeschool Campus Sint-Annaplein Sint-Annaplein 31 9000 Gent
Wanneer? 06/10/2016 tot 09/06/2017
Waar? Katholieke Hogeschool VIVES Departement Gezondheidszorg Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk

Het leven is leren! Daarom brengen we u graag op de hoogte van de reeds geplande activiteiten in het kader van de Permanente Vorming van AccentVV.

Net als vorig jaar gaat het niet om een definitief programma. Een aantal activiteiten zal in de loop van het jaar op basis van de actualiteit en behoeften worden toegevoegd. Met een mix van verschillende onderwerpen, onderwijsvormen en doelgroepen is ook het voorlopig programma echter al de moeite waard.

Ons programma richt zich op een variëteit aan onderwerpen waarbij het bundelen van de stand van...

Wanneer? 11/10/2016 tot 30/06/2017
Waar? verschillende locaties

De taak van een leidinggevende is complex.
De financiële stroom van een instelling moet goed beheerd worden. Er moet voeling zijn met het werkveld. Nieuwe behoeften en mogelijkheden moeten “ontdekt” en geïmplementeerd worden. Daarnaast is het engageren en blijvend motiveren van de mensen op de werkvloer minstens even belangrijk.

In dit drieluik focussen we op
* noden en verzuchtingen van de
   leidinggevende
* het belang van de organisatie
* de relatie met de medewerker

Sessie 1
Donderdag 13 oktober 2016...

Wanneer? 13/10/2016 tot 18/05/2017
Waar? KU Leuven Campus Kulak Kortrijk E. Sabbelaan 53 - 8500 Kortrijk

Kom op tegen Kanker investeert sterk in kankeronderzoek, zowel psychosociaal als biomedisch, maar ook in de zorg door de financiering van innoverende zorgprojecten. Op deze manier willen wij bijdragen tot een betere levenskwaliteit en een betere zorg voor de (ex-)kankerpatiënt en zijn/haar omgeving.

Dit najaar en voorjaar 2017 organiseert Kom op tegen Kanker informatiemomenten rond de financieringsmogelijkheden voor psychosociale zorg- en onderzoeksprojecten.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijdens dit informatiemoment krijgt u...

Wanneer? 07/12/2016 tot 10/05/2017
Waar? Meerdere locaties

Op velerlei verzoeken uit diverse contexten organiseert De Werf in samenwerking met Clevelands Case Western Reserve University een vierde Appreciative Inquiry lerend netwerk. Het netwerk biedt een uniek programma waarbij de meer dan 200 deelnemers van drie vorige edities de waarde ervan toewijzen aan de combinatie van drie pijlers:


1. Een leidend thema waarrond deelnemers met elkaar leren, onderzoeken, en projecten opzetten in de tientallen deelnemende organisaties.
2. Een uniek certificate program dat de kans biedt om te leren van één...

Wanneer? 12/12/2016 tot 30/06/2017
Waar? Stebo, Windekestraat 1 in 3600 Genk

PraxisP Professional is een reeks lezingen die specifiek gericht is op professionelen werkzaam in het psychologisch of pedagogisch werkveld. In deze lezingen wordt actuele en wetenschap-pelijk onderbouwde informatie geboden over diverse psychologische en pedagogische vra-gen en problemen. De lezingen worden steeds gegeven door medewerkers van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven) die expert zijn in het betreffende domein.

De lezingen vinden steeds plaats op woensdagavond van 19.15u tot 21.15u. Het volledige programma vindt u in bijlage.

Wanneer? 18/01/2017, 08/02/2017, 10/05/2017, 07/06/2017
Waar? PraxisP, gebouw Huis Jeanne Devos, Vanderkelenstraat 32 in Leuven

EHSAL Management School, een samenwerking tussen KU Leuven en Odisee, organiseert reeds gedurende meer dan een decennium de opleiding Postgraduaat Management in de gezondheids- en welzijnszorg. Ook het vormingscentrum Guislain is partner in deze opleiding die zich richt tot actoren uit de gezondheids- en welzijnszorg met interesse voor beleids- en managementvraagstukken, die zich verder willen bekwamen in leidinggeven aan zorgorganisaties in een continu wijzigende omgeving.

De opleiding, die compleet werd vernieuwd, biedt concrete managementkennis en leiderschapsvaardigheden op...

Wanneer? 19/01/2017 tot 14/12/2017
Waar? Deels te Gent: Vormingscentrum Guislain, J. Guislainstraat 43, 9000 Gent, deels te Brussel: Odisee/KU Leuven Campus Brussel, Stormstraat 2 , 1000 Brussel (op wandelafstand van het station Brussel- Centraal)

Sinds 1998 beschikt het PZ Sint-Camillus in Gent over een specifiek behandelaanbod voor mensen met borderline- en emotieregulatieproblemen. Een unieke integratie van dialectische gedragstherapie (M.Linehan) en lichaamsgefundeerde therapieën biedt de patiënt een concreet perspectief voor behandeling. Zowel voor patiënten als voor behandelaars vormt deze aanpak een helder en gestructureerd therapeutisch kader.

De patiënt leert zijn leven meer in balans te brengen door eerst zijn psychosociale vaardigheden te vergroten. Hij wordt vaardiger in het omgaan met zichzelf en met anderen,...

Wanneer? 03/02/2017 tot 28/04/2017
Waar? PZ Sint-Camillus, Beukenlaan 20, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vergaderzaal Steppestede

Nationale vorming in het voorjaar van Present met als thema 'het maken van een gedeelde en gedragen visie op vrijwilligerswerk'. Deze vormingsdag wordt begeleid door Koen Joly van KEIK.

Tijdens de dag doorlopen we een stappenplan om een visie op vrijwilligerswerk op te stellen in een organisatie. Zo doorlopen we alle fasen die je ook in je eigen organisatie kan doorlopen om tot een gedeelde en gedragen visie te komen. Elke stap wordt telkens heel concreet vertaald in mogelijke methodieken om toe te passen. Je kan dus concreet ervaren...

Wanneer? 06/02/2017 tot 27/04/2017
Waar? Verschillende locaties
Affiche

Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Tijdens de ontmoetingsgroep bieden wij familieleden en vrienden van jonge mensen met dementie een forum om vragen te stellen en zorgen te uiten. Je ontmoet er lotgenoten die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben. Zo kan je ervaringen uitwisselen en gaan we samen op zoek naar mogelijke ondersteuning, misschien zelfs oplossingen. Wij bieden in een kleinere groep de nodige veiligheid en geborgenheid om je vragen en bezorgdheden te uiten. Je vindt er een echt luisterend oor voor je eigen, unieke verhaal en krijgt tips en ondersteuning van...

Wanneer? 06/02/2017, 24/04/2017, 26/06/2017, 11/09/2017, 27/11/2017
Waar? We verwachten jullie om 19u30 in ECD Paradox Molenaarsstraat 34 9000 Gent
Affiche

Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Tijdens de ontmoetingsgroep bieden wij familieleden en vrienden van jonge mensen met dementie een forum om vragen te stellen en zorgen te uiten. Je ontmoet er lotgenoten die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben. Zo kan je ervaringen uitwisselen en gaan we samen op zoek naar mogelijke ondersteuning, misschien zelfs oplossingen. Wij bieden in een kleinere groep de nodige veiligheid en geborgenheid om je vragen en bezorgdheden te uiten. Je vindt er een echt luisterend oor voor je eigen, unieke verhaal en krijgt tips en ondersteuning van...

Wanneer? 06/02/2017, 24/04/2017, 26/06/2017, 11/09/2017, 27/11/2017
Waar? We verwachten jullie om 19u30 in ECD Paradox Molenaarsstraat 34 9000 Gent

Ook al wordt een bewonersblad met beperkte middelen gemaakt, toch speelt het een belangrijke rol in de communicatie met bewoners en hun familieleden.

De medewerkers die het bewonersblad maken, doen dat met hart en ziel. Ze verdienen dan ook de nodige ondersteuning!

Deze workshop biedt praktische tips en tricks voor een nog beter blad. We besteden aandacht aan:

  • de inhoud: welke thema’s zijn boeiend en relevant voor bewoners en hun familieleden?
  • de teksten: met aandacht voor taal en stijl,...
Wanneer? 07/02/2017 tot 14/02/2017, 04/05/2017 tot 11/05/2017
Waar? Kortrijk, dinsdag 7 februari van 9.30 – 16.00 en dinsdag 14 februari van 9.30 – 12.30 uur (locatie: Zorgcommunicatie.be) Leuven, donderdag 4 mei van 9.30 – 16.00 en donderdag 11 mei van 9.30 – 12.30 uur (locatie: Provinciehuis)

WaarnemingsTraining (WT) of Sensoriële AandachtsTraining (SAT)

WaarnemingsTraining is het bewust leren richten van aandacht via de zintuigen.

Bij de meeste psychiatrische stoornissen zien we een overwegend passief, gepreoccupeerd

zintuiggebruik. SAT biedt een vernieuwde diagnostische invalshoek  en een schat aan therapeutische oefenmogelijkheden voor patiënten met uiteenlopende psychiatrische symptomen zoals stemmenhoren, dwang, craving, adhd, dissociatie, anorexie, boulimie, automutilatie, angst, depressie.

Het...

Wanneer? 10/02/2017 tot 12/05/2017
Waar? PZ Sint-Camillus (Beukenlaan 20 te 9051 Sint-Denijs-Westrem) – lokaal Steppestede

Een goede interne communicatie is van cruciaal belang voor een goed werkende organisatie met gemotiveerde medewerkers. Maar in veel organisaties is interne communicatie een zorgenkindje.

Vragen die aan bod komen tijdens de workshop

  • Hoe zorg je ervoor dat je niet te vroeg maar ook niet te laat communiceert?
  • Hoe bereik je alle medewerkers?
  • Communiceren we te weinig? Of eerder te veel?
  • Wat met geruchten in de wandelgangen?
  • Hoe zorg je ervoor dat de lijncommunicatie wél werkt?
  • Hoe zorg je...
Wanneer? 23/02/2017, 13/06/2017
Waar? donderdag 23 februari 2017, van 10.00 uur tot 15.30 uur, in Gent (Zebrastraat) dinsdag 13 juni 2017, van 10.00 tot 15.30 uur, in Antwerpen (Syntra Berchem)

Het Zorgloket organiseert in samenwerking met de zes erkende mantelzorgorganisaties ontmoetingsmomenten voor mantelzorgers in Londerzeel. Mantelzorgers krijgen een plek om elkaar te ontmoeten en dit met een lekker kopje koffie en
een stukje taart. Tijdens de praattafels zijn mantelzorgers welkom rond een bepaald thema. Dit thema dient als rode draad, er is voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen en jouw verhaal te vertellen.

Wanneer? 06/03/2017 tot 15/12/2017
Waar? Raadzaal OCMW Mechelsestraat 55 1840 Londerzeel