SAVE THE DATE: 10de WEK-symposium

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert de Werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ (WEK) van Zorgnet-Icuro zijn 10de symposium met als thema ‘Small is beautiful… in tijden van: globalisering / netwerking / fuseren…’

In de zorg en met name in ziekenhuissector vallen twee bewegingen op: de aandacht voor het kleinere (die patiënt; die zorgverlener; deze instelling) en de aandacht voor het grotere (dat netwerk van zorginstellingen; die schaalvergroting door fusie). De vraag die we tijdens het symposium vanuit verschillende hoeken willen bekijken is hoe die twee bewegingen hand in hand laten gaan. Hoe in de terminologie van het vorige symposium deze paradox van op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkende bewegingen in een creatieve spanning laten bestaan, omdat de ene zijde een hefboom wordt voor de andere en omgekeerd. Ook in de zorg is een opvallende tendens naar globalisering merkbaar – bijvoorbeeld in Vlaanderen gaat het om een 15-tal netwerken van ziekenhuizen – die de sector voor de uitdaging plaatst om deze evolutie te verzoenen met competenties en handelwijzen die getekend zijn door ‘het kleine’.

Zoals vorige maal geven we in de voormiddag eerst een ethisch-filosofische duiding van dit spanningsveld tussen onze hang naar het unieke kleine en drang naar de vergroting van onze (zorg)wereld. Daarna wordt een economisch onderbouwd verhaal gebracht van de spanning (macro; meso; micro) tussen de grootschalige mechanismen van de economie, ten bate van de kleinschaligheid in de zorg en van ethisch gedreven zorg. In een panelgesprek gaan twee directeurs (van een groter en van een kleiner ziekenhuis) en een patiënt over dit thema in gesprek met elkaar, de sprekers en de toehoorders.

In de namiddag wordt op een aantal deelthema’s gefocust in verschillende workshops waarvan de deelnemers er twee kunnen volgen. Bijvoorbeeld de bijdrage van spiritualiteit tot een leefbaar evenwicht tussen schaalvergroting en kleinheid; hoe een (kwaliteits)systeem vertalen naar de werkvloer en… aandacht creëren voor het kleine; hoe aan ethiek doen in een grotere zorggroep?

Binnenkort hoort u hierover meer. Ondertussen kan u zich voor meer info wenden tot stefaan.vanroey@zorgneticuro.be.

Wanneer?

vrijdag 20 oktober 2017 - 09:00

Waar?

PXL Hasselt
Limburg